OGŁOSZENIA

60 lat tradycji i sukcesów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi