OGŁOSZENIA

500 plus w 2023 roku. Nie przegap terminu na nowy wniosek!

Od 1 lutego 2023 roku można składać wnioski o wypłatę świadczenia 500+ na dziecko na nowy okres rozliczeniowy. Wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2023 roku, aby zachować ciągłość wypłaty dotychczasowych świadczeń, które ZUS przyznał do maja 2023 roku.

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+” rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku dlatego rodzice, którzy chcą zachować ciągłość wypłat świadczenia powinni złożyć wniosek do końca kwietnia 2023 roku.  Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Aktualnie wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć jedynie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast rodzice, którzy mają PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój bank albo za pomocą aplikacji mZUS. Pieniądze wypłacane przez ZUS w ramach programu przekazywane są wyłącznie na rachunki bankowe.

W przypadku dziecka nowo narodzonego wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia porodu. Zachowanie tego terminu gwarantuje przyznanie i wypłatę świadczeń z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Rodzic, który nie dotrzyma wskazanego terminu otrzyma świadczenie od miesiąca, w którym złożył wniosek.

Niebo w Gębie
Rol-Masz
Drzewka Perfekt Abies
Eko-pal
PK Serwia
Rostek, Rawinis
Proniek
Ubezpieczenia
Fotowoltaika