OGŁOSZENIA

50 lat minęło jak jeden dzień !

W komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste pożegnanie oficera odchodzącego na emeryturę. Z mundurem po prawie 50 latach służby rozstał się ppłk SG Józef WOŚ – Kierownik Służby Zdrowia.

W ubiegły piątek (19.08.22) w obecności rodziny, kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG odczytano rozkaz o mianowaniu na wyższy stopień oficerski. Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga z dniem 19 sierpnia 2022 r. mianował mjr. SG Józefa Woś na stopień podpułkownika SG.

Natomiast Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Inglot wręczył odchodzącemu na emeryturę, szablę oficerską, jako dowód uznania i podziękowania za długoletnią służbę Ojczyźnie.

Komendant oddziału podziękował odchodzącemu na emeryturę oficerowi za lata służby, merytorykę i zaangażowanie na rzecz funkcjonariuszy, pracowników i cudzoziemców oraz za wzorową postawę w realizacji obowiązków służbowych. Życzył, by wspominał służbę w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej z uśmiechem i aby nowy rozdział życia, który właśnie rozpoczął był pełen dobrych chwil.

Ppłk SG Józef Woś podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej za lata owocnej współpracy. Dodał, że służba w Straży Granicznej była dla niego ogromnym zaszczytem.

Ppłk SG Józef Woś w lipcu 1973 roku rozpoczął służbę w mundurze jako słuchacz na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Przez wiele lat, jako mundurowy, służył Ojczyźnie, dbając o zdrowie ludzi.

16 maja 1991 roku wstąpił w szeregi Straży Granicznej, natomiast Kierownikiem Służby Zdrowia W-MOSG został w 1996 roku. Ponad 30 lat służył lekarską poradą funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej, a od 15 lat wspiera i leczy cudzoziemców przebywających w kętrzyńskim ośrodku. Do tej pory opieką medyczną objął około 4 tys. cudzoziemców.

Za wzorową służbę ppłk SG Józef Woś był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

Ponadto kierownika służby zdrowia uhonorowano Odznaką SG, a także Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej, natomiast Komendant Oddziału nadał mu Emblemat Pamiątkowy W-MOSG.

Życzymy spokojnej i pełnej radosnych chwil emerytury! 

Drzewka Perfekt Abies
Rol-Masz
Fotowoltaika
Ubezpieczenia
PK Serwia
Rostek, Rawinis
Niebo w Gębie
Proniek
Eko-pal