OGŁOSZENIA

4,5 miliona na modernizację kolejnych ulic

Kolejne środki finansowe trafiają do powiatu gołdapskiego.

Powiat gołdapski otrzymał dofinansowanie z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla regionów popegeerowskich na kwotę 4 504 000,00 zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

✅Modernizację ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi. Całkowita wartość zadania – 2 040 816,33 zł, w tym 40 816,33 wygospodarowane z budżetu powiatu.

✅ Modernizację ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi. Całkowita wartość zadania – 2 560 000,00 zł, w tym 56 000,00 wygospodarowane z budżetu powiatu.

Cieszymy się, że w tak krótkim czasie zmodernizowane zostanie tak wiele ulic.

Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Ubezpieczenia