OGŁOSZENIA

4 ulice zyskają nowe chodniki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wraz z Posłem na Sejm RP Wojciechem Kossakowskim oficjalne przekazali promesy dla powiatu gołdapskiego .

✅196 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi

✅608 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ul. Jaćwieska, 4846N ul. Warsztatowa i 4831N ul. Partyzantów w Gołdapi oraz remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Gołdapi

W uroczystym przekazaniu uczestniczyli:

▶️ wicestarosta Andrzej Ciołek;

▶️ członkowie zarządu: Grażyna Senda oraz Stanisław Wójtowicz;

▶️ dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi Piotr Bartoszuk

▶️ dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Sylwia Wrzesień-Kisielewska.

Ubezpieczenia
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Fotowoltaika