OGŁOSZENIA

32 kierujących, którzy mieli „za ciężką nogę” – Podsumowanie krajowych działań PRĘDKOŚĆ

KPP w Gołdapi