OGŁOSZENIA

„300 plus” już wpływa na konta Polaków, pamiętajcie o terminie złożenia wniosku!

Dla wielu rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, 300 plus na Dobry Start jest ważną pozycją w domowym budżecie. Aby jednak uzyskać to świadczenie, należy pamiętać o złożeniu wniosku w wyznaczonym terminie.

ZUS poinformował, że rozpoczął już wypłatę środków z programu.

Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Wyprawka nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów.

W ubiegłym roku w całym kraju wyprawka został przyznana dla ponad 4, 6 mln dzieci. Na konta rodziców wpłynęło 1,4 mld zł. Nabór wniosków na nowy rok szkolny ruszył 1 lipca.

Wnioski można składać jedynie elektronicznie od 1 lipca do 30 listopada.

Rodzicom, którzy złożyli wnioski do końca sierpnia, pieniądze były wypłacone najpóźniej 30 września 2023 r. Wnioski złożone po wakacjach są wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Fotowoltaika
Ubezpieczenia
Rol-Masz
PK Serwis 2023