OGŁOSZENIA

30 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej- trwa nabór wniosków!

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłosił, że od dziś tj. 10 lipca 2023 r. do 14 lipca 2023 r.istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosić będzie 30 000 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi planuje udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – 7 osobom bezrobotnym.
Planowana liczba osób do objęcia wsparciem może ulec zmianie.

Wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej można składać osobiście: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w godzinach od 7:30 do 15:00.

Bądź kurierem, pocztą, elektronicznie przez platformę EPUAP na adres skrytki: /pupgoldap/SkrytkaESP

Więcej szczegółów na stronie https://goldap.praca.gov.pl