OGŁOSZENIA

3 525 000 zł – Kolejne pozyskane pieniądze na inwestycje w gminie Dubeninki !

gmina_dubeninki_polski_lad (1)

Tym razem gmina Dubeninki pozyskała 3 525 000 zł ze środków Polskiego Ładu dedykowanych terenom popegeerowskim.

Gmina wnioskowała o dwie inwestycje:

  • wsparcie z przeznaczeniem na zakup autobusu dowożącego dzieci do szkoły w Dubeninkach (niemal 1.000.000zł)
  • na poprawę i nową nawierzchnię drogi Kiekskiejmy – Degucie.

Ta druga inwestycja spotkała się z przychylnością przyznających środki. Droga ta łączy dwie drogi powiatowe, a w zestawieniu z inną inwestycją (Wobały-Przesławki – DW651), na którą 6.080.000zł gmina Dubeninki pozyskała w poprzedniej edycji tzw. Polskiego Ładu, utworzy się duży skrót dla mieszkańców Deguć i Wobał w kierunku Wiżajn i Suwałk.

Gmina ma nadzieję na wyłonienie w przetargach wykonawców, którzy przystąpią do prac w terenie już w przyszłym roku.

Dla przypomnienia warto dodać, że tylko w tym roku Wójt Gminy Dubeninki odebrał promesy na łączną kwotę 11.304.000zł (budowa 2 dróg i remont Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach). Przy tej kwocie wkład własny gminy planowany jest na poziomie niespełna 700.000zł, co jest kwotą stosunkowo niewielką w zestawieniu z wartością planowanych inwestycji.