OGŁOSZENIA

23 miliony zł na inwestycję w przyrodę i krajobraz

W ciągu ostatnich lat Gmina Gołdap przeznaczyła blisko 23 miliony złotych na wybrane projekty związane z jeziorem Gołdap i urządzeniem przestrzeni w centrum miasta i Dzielnicy Uzdrowiskowej.


Przedstawiamy wybrane zadania realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020:

  • „Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap”,
  • „Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap”,
  • „Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap”,
  • „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące ma obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego”,
  • „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap”.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Eko-pal
PK Serwis 2023
Proniek
Beauty Space
Sauna
Rol-Masz