OGŁOSZENIA

20-ka funkcjonariuszy wstąpiła w szeregi W-MOSG

DSC_1404

Pozytywnie zaliczyli postępowanie kwalifikacyjne i są już w szeregach W-MOSG. Ślubowanie w asyście pocztu sztandarowego przyjął Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert INGLOT.

Komendant podziękował nowym funkcjonariuszom, że jako miejsce służby wybrali Warmińsko-Mazurski OSG. Podkreślił, że dzisiejszy dzień jest ważnym krokiem w ich życiu. Zaznaczył, by każdy funkcjonariusz Straży Granicznej zawsze miał na względzie dobro obywatela i państwa polskiego.

Po szkoleniu 20-ka rozpocznie służbę na granicy polsko-rosyjskiej.

Służba w Straży Granicznej to przede wszystkim stabilne zatrudnienie, dobra płaca i możliwość zdobywania nowych kwalifikacji.

Funkcjonariusz Straży Granicznej na najniższym stanowisku służbowym w służbie stałej do 26 roku życia otrzymuje miesięczne wynagrodzenie blisko 4 900 zł netto (na rękę) – zwolnienie od podatku od osób fizycznych

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1394

Funkcjonariusz Straży Granicznej powyżej 26 roku życia otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ponad 4 400 zł netto (na rękę).

Jeśli chcesz wiedzieć ile będziesz zarabiał? Jak wygląda służba w tej formacji? Procedura kwalifikacyjna? Dlaczego warto zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej? Odpowiedzi na te i inne pytania, znajdziesz na stronie:

http://wm.strazgraniczna.pl/wm/sluzbapraca/funkcjonariusze-nabor-d/15801,Funkcjonariusze-nabor-do-sluzby-ZADZWON-tel-89-750-30-23.html