OGŁOSZENIA

18 Nowych Strażników Granicznych Ślubuje: Uroczystość z Medalami i Odznakami w W-MOSG

  W asyście pocztu sztandarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ślubowali nowo przyjęci funkcjonariusze. Podczas uroczystości Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz Zybiński wręczył również medale, odznaki i emblematy pamiątkowe.

  Dzisiaj w asyście pocztu sztandarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, kadry kierowniczej, rodzin i przyjaciół 18 nowych funkcjonariuszy wypowiedziało słowa roty. Ślubowanie przyjął Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz Zybiński. Pogratulował ślubującym wstąpienia w szeregi Straży Granicznej. Życzył powodzenia podczas szkolenia i sukcesów w realizacji zadań służbowych. Zaznaczył, że każdy funkcjonariusz powinien strzec dobrego imienia służby, honoru i godności.

  Podczas uroczystości 20 funkcjonariuszy SG otrzymało akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Z okazji święta Straży Granicznej Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz Zybiński wręczył brązowy medal za zasługi dla Straży Granicznej funkcjonariuszowi i pracownikowi SG. Ponadto odznakę Straży Granicznej odebrało 7 funkcjonariuszy.

  W trakcie przedsięwzięcia Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz Zybiński wręczył medal pamiątkowy W-MOSG Zastępcy Komendanta CSSG płk. SG Mirosławowi Doroszkiewiczowi.

  Wręczono również emblematy pamiątkowe funkcjonariuszom i pracownikom.

  Ponadto, Komendant Oddziału złożył kwiaty w rocznicę urodzin pod pomnikiem upamiętniającym Naszego Patrona gen. bryg. Stefana Pasławskiego.

  Ślubującym, mianowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!