OGŁOSZENIA

18 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

279050061_2289111401230113_2298849527691157005_n

Dziś obchodzimy kolejną-18 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nasz kraj jest pełnoprawnym członkiem wspólnoty od 1 maja 2004 roku. Dokumentem stanowiącym podstawę prawną naszego członkostwa jest podpisany w Atenach traktat akcesyjny z 16 kwietnia 2003 roku dotyczący także dziewięciu innych państw przystępujących do UE.

1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE.

Kilkanaście lat spędzonych w UE przyniosło Polsce wiele korzyści politycznych.

UE jest gwarantem stabilności i pokoju w Europie oraz miejscem, gdzie wspólne decyzje dotyczące milionów obywateli Wspólnoty zapadają na zasadach dialogu i współpracy między państwami. UE, jako ważny gracz na arenie międzynarodowej, pozwala na wyrazistą prezentację i realizację naszych interesów w stosunku do krajów trzecich. Polska ma możliwość wywierania realnego wpływu na kształtowanie polityki wewnętrznej i zewnętrznej zjednoczonej Europy.

Najważniejsze z punktu widzenia każdego z nas, są korzyści gospodarcze, które przyniosło członkostwo w UE.

Od 1 maja 2004 r. Polska uczestniczy we wspólnym unijnym rynku towarów i usług. Swobodny dostęp do tego rynku zwiększył znacząco możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw. Wspólny rynek umożliwił również zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki, dzięki zwiększonej konkurencji na rynku produktów. Poza tym konieczność dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego zwiększyła zakres ochrony polskich konsumentów. Członkostwo w UE było jednym z motorów wzrostu gospodarczego, wzrosły obroty w handlu z zagranicą oraz poziom inwestycji.

Dodatkowo pozytywny wpływ na polską gospodarkę miały miliardy euro płynące do naszego kraju w ramach unijnych funduszy, przeznaczanych zarówno na infrastrukturę, ochronę środowiska, pomoc rozwojową dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i na inwestycje w kapitał ludzki.

Wejście do strefy Schengen pozwoliło milionom Polaków na swobodne podróżowanie po większości państw europejskich bez konieczności przechodzenia przez kontrole paszportowe. Poprawił się również zakres ochrony (np. w sferze ochrony zdrowia czy pomocy konsularnej) dla osób podróżujący za granicę, nie tylko na terenie UE, ale na całym świece, dzięki temu, że staliśmy się jednocześnie obywatelami zjednoczonej Europy. Zwiększyła się także mobilność polskich pracowników, którzy otrzymali możliwość zatrudnienia w wielu państwach UE, bez konieczności uzyskiwania uciążliwych pozwoleń.

Dla wielu studentów wejście do UE było szansą na rozwijanie swoich umiejętności na zagranicznych uczelniach oraz na uczestnictwo w programach wymiany naukowej studentów i młodzieży, takich jak Sokrates/Erasmus. Członkostwo w UE to również szansa dla polskiej nauki dzięki dynamicznemu rozwojowi kontaktów z ośrodkami badawczymi na terenie całej Wspólnoty.