OGŁOSZENIA

168 uczniów z klas 0-3 zebrało 35 worków śmieci !

22 kwietnia w Międzynarodowym Dniu Święta Ziemi, uczniowie klas 0-3 ze SP nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „ Sprzątamy Dla Polski” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Uczniowie sprzątali tereny zielone wokół szkoły, place zabaw, parki oraz skwery.

Celem akcji było rozpowszechnienie idei zielonego patriotyzmu, poprzez oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci, natomiast głównym celem tego dnia jest motywowanie innych do dbania o naszą planetę i pokazanie, że nawet najmniejsze zmiany w życiu codziennym, mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę stanu naszego środowiska.

Święto Dnia Ziemi  promuje dbanie o naszą planetę, a tym samym proekologiczne zachowania. Zmiana niektórych nawyków może spowodować, że stan naszego środowiska polepszy się.

W tym dniu w każdej klasie przeprowadzono pogadankę na temat naszej planety, jej potrzeb,; dzieci wykonywały prace związane z tematyką dzisiejszego święta.
Uczniowie klas 0-2 obejrzeli teatrzyk pt.: „ Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi” w wykonaniu najmłodszej grupy- 0A pod kierunkiem wychowawczyni Ewy Olbryś .

168 uczniów z klas 0-3 zebrało 35 worków śmieci!

Już sama ilość worków wypełnionych różnymi odpadami świadczy o tym, jak ważna jest w dzisiejszym świecie edukacja proekologiczna, która już od najmłodszych lat kształtuje postawy i zachowania pro środowiskowe.

Fotowoltaika
PK Serwia
Rostek, Rawinis
Drzewka Perfekt Abies
Ubezpieczenia
Eko-pal
Niebo w Gębie
Rol-Masz
Proniek