OGŁOSZENIA

150 tys. zł na dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi dla osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu starosta gołdapski Krzysztof Kazaniecki, wicestarosta Marzanna Wardziejewska oraz Konrad Kazaniecki – Burmistrz Gołdapi przy kontrasygnatach skarbnika powiatu Bożeny Radzewicz i zastępcy skarbnika gminy – Agnieszki Ryszewskiej podpisali dziś umowę na realizację projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.