OGŁOSZENIA

𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻-𝟮𝟰 – 𝗰𝘇𝘆𝗹𝗶 𝘄𝗼𝗷𝘀𝗸𝗼 𝗻𝗮 𝗻𝗮𝗷𝘄𝗶𝗲̨𝗸𝘀𝘇𝘆𝗰𝗵, 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗼𝘄𝘆𝗰𝗵 𝗰́𝘄𝗶𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮𝗰𝗵 NATO!

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu, ale stanowią demonstrację zdolności do przeciwdziałania agresywnej polityce i prowokacyjnej aktywności Federacji Rosyjskiej. Ich planowanie rozpoczęło się już w 2022 roku. 

ℹ️ Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania.

ℹ️ Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

ℹ️ Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk.

ℹ️ Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego.

W I połowie 2024 r. NATO prowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ćwiczeniach, które odbywają się głównie w Europie Środkowej, uczestniczy ok. 90 000 żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. W ramach ćwiczeń sprawdzana jest zdolność sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dragon-24–

Rol-Masz
Fotowoltaika
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023