KATEGORIA > Urzędy i instytucje > Fundacje

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zostało założone 31 lipca 2009r. Założycielami byli: Agnieszka Skok, Emilia Osińska ora...

Więcej informacji

Dom Kultury w Gołdapi

Wszelkie informacje dostępne na stronie Gołdapskiego Domu Kultury....

Więcej informacji

Fundacja Pro Sanatio

Fundacja Pro Sanatio powstała z chęci wsparcia i inicjowania rozwoju Uzdrowiska Gołdap ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rehabilitacji ...

Więcej informacji

Strzelnica sportowa Kośmidry

Zapraszam do skorzystania z mojej oferty strzelań rekreacyjnych i szkoleń strzeleckich z prawdziwej broni. Zapewniam broń, amunicje, ochronę wzrok...

Więcej informacji

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi została utworzona przez ośmiu fundatorów, którymi są osob...

Więcej informacji

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap została powołana do życia 10 grudnia 1997 roku.
Jej fundatorami obok osób prawnych i fizycznych są ...

Więcej informacji