KATEGORIA > Urzędy i instytucje > Fundacje

Fundacja Pro Sanatio

Fundacja Pro Sanatio powstała z chęci wsparcia i inicjowania rozwoju Uzdrowiska Gołdap ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju rehabilitacji ...

Więcej informacji

Strzelnica sportowa Kośmidry

Zapraszam do skorzystania z mojej oferty strzelań rekreacyjnych i szkoleń strzeleckich z prawdziwej broni. Zapewniam broń, amunicje, ochronę wzrok...

Więcej informacji

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap została powołana do życia 10 grudnia 1997 roku.
Jej fundatorami obok osób prawnych i fizycznych są ...

Więcej informacji

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zostało założone 31 lipca 2009r. Założycielami byli: Agnieszka Skok, Emilia Osińska ora...

Więcej informacji

Dom Kultury w Gołdapi

Wszelkie informacje dostępne na stronie Gołdapskiego Domu Kultury....

Więcej informacji

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi została utworzona przez ośmiu fundatorów, którymi są osob...

Więcej informacji